Realizacje

 1. Elkom
 2. Realizacje

W ciągu 28 lat istnienia Elkom s.c. wykonaliśmy zadania inwestycyjne i serwisowe dla wielu firm.

Poniżej lista najważniejszych realizacji:

1. PERN S.A w Płocku – sieć komputerowa z zasilaniem:

 • Dyrekcja PERN w Płocku (stara siedziba),
 • 4 budynki Bazy Surowcowej w Plebance k. Płocka,
 • 1 budynek Stacji Finalnej na terenie Petrochemii w Płocku,
 • 3 budynki Stacji Pomp w Górach k. Płocka,
 • 3 budynki Bazy Manipulacyjnej w Gdańsku,
 • przebudowa instalacji w komputerowni głównej w Budynku Dyrekcji PERN – wymiana szaf telekomunikacyjnych wraz z wyposażeniem pasywnym i aktywnym, modernizacja instalacji zasilającej,
 • Stacja Pomp St-5 w Tarnowie Podgórnym k. Poznania,
 • Stacja Pomp St-1 w Adamowie k. Siemiatycz,
 • Stacje pomp w Pelplinie, Łasinie, Rypinie.

2. Petrochemia Płock:

 • terminal paliwowy – sieć komputerowa z zasilaniem,
 • rozbudowa instalacji światłowodowej w CPD.

3. Telewizja Polska S.A – sieć komputerowa z zasilaniem:

 • Blok F w Warszawie ul. Woronicza,
 • Ośrodki lokalne w Krakowie, Łodzi, Gdańsku, Poznaniu, Lublinie.

4. Ministerstwo Sprawiedliwości – Centralny Rejestr Skazanych – Sieć komputerowa z zasilaniem.

5. THOMSON – POLKOLOR w Piasecznie – Huta Szkła – sieć komputerowa
(również bezprzewodowa) z zasilaniem w działach:

 • Dyrekcja Huty,
 • Sterownia Huty,
 • Technologia Wytopu,
 • Działy Produkcji,
 • Działy Pomocnicze,
 • Laboratorium Szkła.

6. Telekomunikacja Polska S.A:

 • Biura Informacji w Ciechanowie – sieć komputerowa z zasilaniem,
 • montaż urządzeń aktywnych sieci LAN i WAN w 53 centralach telefonicznych Okręgu Południowego z siedzibą w Krakowie.

7. Digital Equipment Polska (po 1998 roku Compaq Computer Polska) – sieć komputerowa z zasilaniem:

 • biura o powierzchni 3200m2 przy ul. Wołoskiej 18 IIp i ul. Domaniewskiej,

8. Przedsiębiorstwo „PAKFOL” w Karczewie:

 • sieć komputerowa z zasilaniem, instalacje oświetleniowe i elektryczne biur (pow. ok. 600m2), hal magazynowych (pow. ok.1500m2),
 • modernizacja instalacji elektrycznych hal produkcyjnych (pow. ok.4500m2).
 • rozbudowa sieci teleinformatycznej,
 • modernizacja zasilania przedsiębiorstwa – instalacja 2 stacji transformatorowych STLmb-6 po 1260kVA.

9. BAKS Wytwarzanie Osprzętu Instalacyjno – Elektrotechnicznego w Karczewie:

 • sieć komputerowa z zasilaniem, instalacje oświetleniowe i elektryczne biur i hal rodukcyjnych – łączna powierzchnia zabudowy ok. 6000m2,
 • instalacja oświetleniowa i zasilająca w nowej hali produkcyjno – biurowej o pow. ok. 2200m2,
 • projekty budowlane budynku biurowego oraz nowej portierni wraz z zapleczem,
 • 2009/2010 zakład pokryć antykorozyjnych – cynkownia „na gorąco” – projekt budowlany i wykonawczy części produkcyjnej (ok. 4000m2) i zaplecza socjalno-biurowego (ok. 1000m2) oraz wykonanie instalacji elektrycznej z agregatem 350kVA i automatyki instalacji technologicznej SIRIO,
 • przebudowa zasilania SN cynkowni z budową stacji 2x630kVA,
 • instalacje elektryczne w hali siatek i magazynie wysokiego składowania z budową stacji 2x630kVA, instalacja agregatu 750kVA,
 • rozbudowa sieci teleinformatycznej w tym budowa ringu światłowodowego
 • projekt budowlany i wykonanie instalacji elektrycznej hali nowego rozkroju, 2 kondygnacyjnej 2x7000m2,
 • instalacja w w/w hali stacji 1250kVA dla nowej maszyny do rozkroju blach
 • przygotowania do instalacji w/w maszyny, m.in. wykonanie uziemień fundamentowych,
 • przebudowa oświetlenia w halach produkcyjnych – montaż lamp LED,
 • bieżące serwisy.

10. „MAGO” S.A w Nadarzynie:

 • sieć komputerowa z zasilaniem, instalacje oświetleniowe i elektryczne biur i hal rodukcyjnych o powierzchni łącznej ok. 9000m2,
 • modernizacja stacji wieżowej SN z dostosowaniem jej do pracy równoległej transformatorów 630kVA,
 • rozbudowa zasilania – budowa stacji transformatorowej 2x630kVA,
 • instalacja oświetleniowa i zasilająca gniazda wtyczkowe w nowej hali magazynowej o pow. ok. 8000m2,
 • przebudowa i rozbudowa sieci teleinformatycznej,
 • biuro o pow. ok. 600m2 – sieć komputerowa z zasilaniem, instalacje elektryczne,
 • instalacja agregatu prądotwórczego 500kVA pracującego w trybie automatyki,
 • pomiary ochronne przeciwporażeniowe w regałach montowanych w supermarketach,
 • projekt budowlany i wykonawczy instalacji komputerowych, ACC, CCTV, SSWiN, elektrycznych w nowym budynku biurowym o pow. ok. 4000m2. Wykonanie wszystkich w/w instalacji,
 • projekt budowlany i wykonawczy nowej hali z zapleczem biurowym o pow. ok. 3000m2,
 • częściowy montaż i zasilenie mocą 400kVA nowej malarni proszkowej z wykonaniem jej automatyki,
 • prace przygotowawcze do budowy nowej stacji trafo 1250kVA współpracującej z agregatem 500kVA,
 • bieżące serwisy.

11. Elektrownia Turów – Przemysłowa Magistrala Ethernetowa:

 • montaż magistrali światłowodowej – nadzór nad pracami prowadzonymi przez podwykonawców firmy Compaq Computer,
 • montaż szaf telekomunikacyjnych z wyposażeniem dla węzłów magistrali ethernetowej.

12. SGGW w Warszawie

– wydzielone budynki ul. Grochowska, ul. Rakowiecka, Ursynów – sieć komputerowa z zasilaniem.

13. MERIDA Sp. z o.o.

 • Warszawa ul. Municypalna 47 – Hala Magazynowo-Biurowa – instalacje oświetleniowe i elektryczne biur i hal magazynowych, sieć komputerowa z zasilaniem, łączna powierzchnia użytkowa ok.1500m2,
 • Wrocław ul. Karkonoska 58 – sieć komputerowa w centrali firmy,
 • Poznań, Będzin, Gdynia – sieć komputerowa w oddziałach regionalnych.

14. MEGAVITA S.A w Karpiskach k. Kołbieli – instalacje elektryczne, przebudowa, sieć komputerowa z zasilaniem, przebudowa stacji trafo:

 • biura o pow. ok. 300m2,
 • hale produkcyjne o pow. 800m2,
 • magazyn o pow. ok.1000m2.

15. REGUS

– sieć komputerowa na 870 gniazd RJ45 w biurze o pow. ok. 2000m2.

16. Ericssson Warszawa ul. Kasprzaka – sieć teleinformatyczna w pomieszczeniach testowych:

 • instalacja światłowodowa jedno i wielomodowa,
 • instalacja BNC,
 • instalacja telefoniczna wykonana wieloparowym kablem telefonicznym,
 • instalacja ethernetowa.

17. Centralny Dom Maklerski Banku PEKAO S.A:

 • sieć komputerowa z zasilaniem na ok. 1000 gniazd RJ45 w siedzibie w Warszawie ul. Wołoska 18,
 • sieć komputerowa z zasilaniem, instalacje elektryczne w POK w Warszawie
  ul. Mazowiecka,
 • zasilanie urządzeń w serwerowni zapasowej,
 • przebudowa zasilania w serwerowni podstawowej.

18. PSE

– instalacja światłowodowa między trzema węzłami systemu C2000.

19. Bank Inteligo:

 • montaż systemu serwerowni podstawowej i zapasowej wraz z zasilaniem,
 • bieżący zdalny nadzór zasilania i warunków środowiskowych w serwerowniach.

20. Agencja Rynku Rolnego

– sieć komputerowa dla 300 użytkowników.

21. BUDIMEX

– instalacja systemu komputerowego w Data Center w Poznaniu.

22. KRAFT

– wykonanie rozbudowy systemu komputerowego przy ul.
Domaniewskiej

23. Żywiec Trade Sp. z o.o.:

 • projekt serwerowni, instalacja systemu komputerowego w serwerowni w Mysłowicach,
 • instalacja systemu komputerowego w serwerowni w Toruniu.

24. X-Trade

– instalacja systemu komputerowego w Data Center w Krakowie.

25. ZUS

– opracowanie „Technologia budowy Centrum Komputerowego dla ZUS”.

26. POLLOT Sp. z o.o.

– wykonanie podłogi podnoszonej w serwerowni.

27. ARiMR projekt IACS:

 • udział w opracowaniu koncepcji budowy infrastruktury informatycznej projektu,
 • kontrola jakości okablowania wraz z wydzieloną siecią zasilającą w 320 lokalizacjach dla 10336 punktów elektryczno-logicznych,
 • instalacje systemu komputerowego w serwerowniach biur regionalnych w Warszawie, Olsztynie, Poznaniu, Szczecine, Wrocławiu, Opolu, Zielonej Górze, Toruniu.
 • wykonanie instalacji sieci komputerowej w biurach powiatowych, między innymi w Mławie, Gorzowie Wielkopolskim, Lesznie, Górze Kalwarii, Rzeszowie, Białymstoku, Wałbrzychu, Wrocławiu, Jarocinie, Zakopanem, Krakowie, Częstochowie.
 • relokacje systemów komputerowych biur powiatowych i regionalnych,
 • wykonanie okablowania sygnałowego wraz z instalacją zasilającą w serwerowni dla 80 szaf ze sprzętem komputerowym w serwerowni centralnej (ROPD I i ROPD II),
 • instalacja systemu monitorującego parametry środowiskowe w w/w serwerowni,
 • nadzór nad budową systemu teleinformatycznego wraz z zasilaniem w centrali ARiMR
 • relokacja serwerowni ROPD II ARiMR do nowej siedziby,
 • rozbudowa instalacji zasilającej szafy serwerowe w serwerowni na ul. Poleczki i przygotowanie do dalszej rozbudowy o 84 obwody.

28. EFG prace instalacyjno

– montażowe w serwerowni.

29. Polbanku EFG

Instalacja systemu monitorującego parametry środowiskowe w serwerowni

30. MGL Sp. z o.o. – Rawa Mazowiecka

– projekt i wykonanie instalacji elektrycznej w halach o pow. ok. 11000m2 wraz ze stacją trafo i agregatem prądotwórczym o mocy 500kVA,

 • projekt i wykonanie sieci komputerowej biurowej i technologicznej,
 • instalacja systemu ACC i CCTV,
 • wykonanie kompletu instalacji elektycznych w nowej hali produkcyjnej ok.1200m2,
 • rozbudowa istn. stacji transformatorowej o trafo 630kVA.

31. ABG

– wykonanie sieci komputerowej w biurach w Warszawie przy ul. Domaniewskiej.

32. Hewlett

– Packard – modernizacja firmowej serwerowni, instalacja nowych systemów informatycznych,

33. Instalacje w obiektach firmy Adgar Postępu Sp. z o.o:

 • instalacja elektryczna fitness klubu Calypso,
 • instalacja elektryczna lokalu biurowego firmy Euromaster.

34. Prace serwisowe dla firm:

 • HP,
 • MAGO S.A
 • MGL,
 • BAKS,
 • ARiMR.
 • Orange
 • Teltech

35. APA Wojciechowski Sp. z o.o.

– sieć komputerowa wraz z zasilaniem, instalacja centralnego UPS 30kVA.

36. Hotel GWARANT w Otwocku

– współudział w opracowaniu kompletnego projektu wykonawczego obejmującego wszystkie systemy zasilania, zarządzania i bezpieczeństwa budynku, realizacja zaprojektowanych systemów.

37. BGK w Warszawie

 • projekt i wykonanie sieci komputerowej na100 stanowisk,
 • projekt systemu detekcji wody dla wybranych pomieszczeń,
 • kompleksowy projekt przebudowy pomieszczeń 160a,b,c,
 • dokumentacje projektowe BMS, LAN, gaszenia gazem, DSO, SSP dla przyszłych prac remontowych budynku.

38. Iron Mountain Polska

 • instalacje oświetleniowe w magazynach wysokiego składowania w Błoniu – projekt i wykonanie,
 • instalacje CCTV, SSWiN, ACC w magazynie wysokiego składowania w Krakowie – projekt i wykonanie.

39. TP Teltech i Orange

 • instalacje FTTH,
 • wymiana szaf kablowych,
 • wymiana kabli magistralnych,
 • zasilania szaf ONU,
 • przebudowa instalacji teletechnicznych miedzianych i teletechnicznych w budynkach wielorodzinnych.

40. CPD MF w Radomiu

– Instalacja nowych systemów komputerowych wraz z zasilaniem.

41. Mostostal Płock S.A dla PKN ORLEN w Płocku

 • odbudowa czterech zbiorników oleju napędowego o pojemności 9600m3 każdy na Wydziale Komponowania w zakresie instalacji elektrycznych, PiA oraz teletechnicznych,
 • prace remontowe zbiorników 32 i 33 w zakresie instalacji elektrycznych, PiA w tym modernizacja instalacji detekcji węglowodorów na polu zbiornikowym Komponowania Benzyn,
 • wymiana rurociągów magistralnych z Instalacji Przygotowania Wsadu do Alkilacji w zakresie instalacji elektrycznych i PiA.

42. BAKS Wytwarzanie Osprzętu Instalacyjno – Elektrotechnicznego w Karczewie – prace bieżące

 • relokacja i podłączenie agregatu prądotwórczego 750kVA,
 • podłączenie nowych agregatów 1400kVA i 500kVA,
 • instalacja ręcznych przełącznic agregat – sieć dla agregatów 500, 750 i 1400kVA,
 • budowa nowej stacji trafo o mocy 2500kVA, dostawa, montaż i uruchomienie wraz z budową linii kablowej SN,
 • instalacje elektryczne dużych odbiorów wraz z dostawą 4 rozdzielnic i oświetleniem w nowej hali produkcyjnej o powierzchni 2 x 4000m2,
 • przygotowanie dokumentacyjne dla nowego PZO wraz z linią kablową SN.

Informacja: prace dla PERN, ARiMR, Thomson Polkolor, PKN Orlen, Elektrowni
Turów, ZUS, Żywiec Trade, Budimex, Inteligo, PZU, MF były wykonywane jako
podwykonawcze dla:

 • Digital Equipment Corporation (DEC)
 • Compaq Computer
 • Hewlett Packard