Zespół stacja trafo 2x630kVA i agregat prądotwórczy CAT 500kVA

Prace przygotowawcze do montażu tras kablowych

Montaż stacji trafo 1250kVA

Przygotowanie do posadowienia stacji 2500kVA

Trasa kabli SN

Układanie kabli 240mm2 na przygotowanych drabinkach kablowych

Kable ułożone na drabince kablowej

Nowa trasa kablowa

Aleja serwerów w CPD

Rzut zrealizowanego CPD

Wizualizacja węzła sieci LAN

Głowice krosowe w wykonanej szafie telekomunikacyjnej

Zrealizowany telekomunikacyjny węzeł światłowodowy

Wizualizacja wykonanej rozdzielnicy z przełącznikiem SZR

Wykonana instalacja sterowania napędami zaworów i ogrzewania króćców