O nas

Firma Elkom s.c. powstała w 1994 roku w wyniku połączenia dwóch firm, prowadzonych przez Włodzimierza Budkowskiego i Zbigniewa Oniska.
Obecnie miejsce Zbigniewa Oniska zajął jego syn Paweł Onisk.

Od samego początku istnienia firma Elkom s.c. wykonywała instalacje elektryczne i słaboprądowe dla ówczesnego rzemiosła i przemysłu, rozwijając się wraz z potrzebami rynku. Przez 28 lata nieprzerwanej działalności wykonaliśmy wiele instalacji elektrycznych, energetycznych, sterowania i automatyki, teletechnicznych, i światłowodowych.

Obecnie skład osobowy naszej firmy stanowi 8 osób przygotowanych zawodowo z właściwymi uprawnieniami elektrycznymi, uprawnieniami na wózki i podnośniki oraz ukończonymi kursami BHP.

Certyfikat ISO 45001:2018 dotyczący zarządzaniem BHP

Wszyscy są zatrudnieni na podstawie bezterminowej umowy o pracę. Włodzimierz Budkowski i Paweł Onisk posiadają uprawnienia dozoru w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i pomiarów dla urządzeń i instalacji do 20kV.

Współpracujemy ze sprawdzonymi projektantami różnych branż oraz innymi firmami wykonawczymi.

Posiadamy odpowiednie narzędzia oraz 4 samochody dostawcze. Stan własnych finansów oceniamy jako dobry. Nie mamy zaległości płatniczych w stosunku do US, ZUS oraz dostawców materiałów i urządzeń. Firma Elkom s.c. jest ubezpieczona w PZU od odpowiedzialności cywilnej ogólnej – kontrakt i delikt – na kwotę 3.000.000 zł oraz OC pracodawcy